02976 567 222 info@busphuquoc.com

Bảng giá

Thời gian: từ 6:00 sáng đến 18:00 chiều. Cách nhau 20 phút / chuyến.

TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ ĐIỂM XUẤT PHÁT
Dương Đông – Sân Bay 25.000 113B Nguyễn Trung Trực
An Thới – Sân Bay 25.000 Sun Home
An Thới – Dương Đông 40.000 Sun Home – 113B NTT
Học sinh hoặc vé tháng 5.000-15.000 Trên toàn chuyến