02976 567 222 info@busphuquoc.com

Bảng giờ chạy xe buýt Phú Quốc số 11

Bến xe
Xe buýt Phú Quốc số 11 tại bến xe 113B Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông

Do làn sóng Covid thứ ba, busphuquoc điều chỉnh lịch chạy như sau:

Giờ chạy xe xuất phát từ bến xe 113B Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông

Dương Đông Tới Sân bay Tới An Thới
5:40 6:10 6:40
6:20 6:50 7:20
7:00 7:30 8:00
7:40 8:10 8:40
8:20 8:50 9:20
9:00 9:30 10:00
9:40 10:10 10:40
10:20 10:50 11:20
11:00 11:30 12:00
11:40 12:10 12:40
12:20 12:50 13:20
13:00 13:30 14:00
13:40 14:10 14:40
14:20 14:50 15:20
15:50 16:20 16:50
17:10 17:40 18:10

Giờ chạy xe xuất phát từ cảng An Thới, thị trấn An Thới

An Thới Tới Sân bay Tới Dương Đông
5:40 6:10 6:40
6:20 6:50 7:20
7:00 7:30 8:00
7:40 8:10 8:40
8:20 8:50 9:20
9:00 9:30 10:00
9:40 10:10 10:40
10:20 10:50 11:20
11:00 11:30 12:00
11:50 12:20 12:50
12:10 12:40 13:10
13:00 13:30 14:00
13:40 14:10 14:40
14:20 14:50 15:20
15:50 16:20 16:50
17:10 17:40 18:10
Banner Sidebar