02976 567 222 info@busphuquoc.com

Cùng phát triển Phú Quốc bền vững

Để Phú Quốc mãi là Đảo Ngọc hấp dẫn, việc gìn giữ môi trường rất quan trọng. busphuquoc.com đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ô nhiễm khí thải và đem lại môi trường trong sạch, thân thiện hơn .

Banner Sidebar