02976 567 222 info@busphuquoc.com

Thay đổi vị trí đầu tuyến An Thới

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của Cảng An Thới bị hạn chế. Do đó, trong thời gian này, busphuquoc sẽ thay đổi vị trí đầu tuyến về Nhà chờ Bênh viện 78 (gần vòng xoay Công binh). Giờ hoạt động vẫn giữ nguyên không thay đổi. Chúng tôi sẽ mở lại vị trí đầu tuyến ở Cảng An Thới khi tình hình dịch được kiểm soát, và sẽ thông báo cụ thể sau. Kính mong bà con thông cảm và ủng hộ!

Banner Sidebar