02976 567 222 info@busphuquoc.com

Thông báo

Từ ngày 31/07/2020, busphuquoc điều chỉnh lịch chạy như sau:

  • Thời gian xuất phát chuyến đầu tiên trong ngày từ Bến xe Dương Đông và Cảng An Thới: 5h40
  • Thời gian xuất phát chuyến đầu tiên trong ngày từ Sân bay Quốc tế Phú Quốc: 6h10
  • Thời gian giãn cách giữa các chuyến: 30 phút
  • Xe chạy liên tục trong ngày
  • Thời gian xuất phát chuyến cuối cùng trong ngày từ Bến xe Dương Đông và Cảng An Thới: 17h10
  • Thời gian xuất phát chuyến cuối cùng trong ngày từ Sân bay Quốc tế Phú Quốc : 17h40
Banner Sidebar