02976 567 222 info@busphuquoc.com

Tưng bừng khai trương Giá 0 đồng

Ngày 08/06/2019, chuyến xe buýt đầu tiên sẽ được khởi hành. Để chào mừng sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Phú Quốc, Công ty CP Montana Phú Quốc hân hạnh phục vụ với mức giá 0 đồng trong 3 ngày: 08/06 đến 10/06/2019.

Banner Sidebar